Wednesday, March 29, 2006

Faktor Pemilihan Pekerjaan

1. Upah
2. Faedah Sampingan
2.1 Bonus
2.2 Kemudahan Pinjaman
2.3 Kemudahan Rawatan
3. Faktor Lain
3.1 Kelayakan
3.2 Pengaruh keluarga
3.3 Jarak
3.4 Suasana ekonomi negara
3.5 Prospek kerjaya

Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Kapitalis